Malaysia: Semenanjung Malaysia, bahagian selatan mempromosikan Falun Gong  (Foto)

Oleh seorang pelajar di Malaysia

(Falundafa.org.my) Semenjak pertengahan 2010, untuk menolong orang ramai untuk mengetahui tentang Falun Gong, beberapa pelajar di selatan Semenanjung Malaysia, Johor Bharu membentuk sebuah pasukan pengendang pinggang, dan sering membuat demonstrasi latihan dan pertunjukan pengendang pinggang untuk mempromosikan Dafa, dan mengklarifikasikan kebenaran mengenai penindasan.

Kadang-kala pelajar akan membuat demonstrasi di tapak disediakan pihak supermarket atau membuat pertunjukan pengendang pinggang, pelajar juga membuat latihan beramai-ramai di tepi sungai untuk mempromosikan Dafa. Setiap kali pelajar berada di supermarket atau aktiviti di luar akan menarik perhatian orang ramai untuk berhenti dan melihat. Ada juga orang berhasrat untuk mempelajari latihan Falun Gong, dan bersedia untuk mendengar penjelasan pelajar mengenai penindasan terhadap Falun Gong; terdapat juga orang beringin untuk membeli buku Dafa.


Pelajar muda membuat demonstrasi latihan kelima meditasi di atas pentas disediakan supermarket


Membuat latihan beramai-ramai di tepi sungai untuk mempromosikan Dafa

Versi Inggeris boleh diperolehi di http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/1/121179p.html

Versi Cina boleh diperolehi di http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/31/231730p.html