Malaysia: Pelajar Falun Gong menyediakan demonstrasi latihan sehari pada Tahun Baru Cina (Foto)

Oleh seorang pelajar Falun Gong di Malaysia

(Falundafa.org.my) Pada malam Tahun Baru Cina, pelajar Falun Gong di Johor Bharu, Johor dijemput untuk memperagakan latihan Falun Gong di pasaran yang besar pada 7 Februari 2010. Latihan demonstrasi berlangsung sepanjang hari dan banyak orang memiliki kesempatan untuk belajar tentang Falun Gong.

Pelajar Falun Gong membuat demonstrasi latihan di supermarket

Pelajar memperkenalkan Falun Gong

Banyak orang yang datang ke supermarket dan pelajar Falun Gong memberikan mereka satu kejutan. Banyak orang ingin belajar tentang latihan ini dan bertanya banyak soalan. Pelajar menjawab soalan mereka satu per satu dan menjelaskan banyak salah faham yang diakibatkan oleh dusta Parti Komunis China.

Aktiviti ini memberikan satu kesempatan yang baik bagi orang ramai untuk mempelajari kisah benar tentang Falun Gong.


Versi Cina boleh diperolehi di http://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/25/218810p.html
Versi Inggeris boleh diperolehi di http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/2/26/114959p.html