Malaysia : Latihan yang hebat ini patut disebar secara luas (Foto)

Oleh seorang pelajar Falun Gong di Malaysia

(Falundafa.org.my) Pelajar Falun Gong mengadakan beberapa activiti untuk memperkenalkan Falun Gong di sebuah kompleks membeli-belah yang besar di Johor Bharu, Malaysia pada hari minggu, Jun 13 & 14, 2009.

Pengurusan kompleks menjemput Pancaragam Alam Syurga untuk memainkan lagu dan mereka amat menghargai persembahan yang diberikan. Pelajar Falun Gong memperkenalkan Falun Gong kepada mereka semua. Apabila pelajar Falun Gong meluahkan keinginan mereka untuk menyewa ruangan untuk mendemonstrasikan latihan Falun Gong, mereka membenarkan pelajar Falun Gong untuk menggunakan pentas di kompleks secara percuma.

foto 1

foto 2

Demonstrasi latihan di kompleks

foto 3

Orang ramai berasa kagum dengan latihan Falun Gong

foto 4

foto 5

Ada yang mempelajari Falun Gong di situ

Dua buah tv diletakkan di sebelah pentas. Satu memainkan video arahan latihan Master's Li. Yang satu lain memainkan koleksi photo penyebaran luas Falun Dafa di seluruh dunia. Banyak orang tertarik dengan demonstrasi latihan. Mereka mengetahui manfaat Falun Gong. Ada yang bertanya di manakan tempat berlatih. Ada yang mempelajarinya di situ. Penampilan sepanduk Falun Gong dan foto juga menarik banyak orang.

Selepas mendengar pelajar mengkaitkan pengalaman peribadi mereka, seorang lelaki berumur setengah baya mengerti kenapa Falun Gong boleh membantu orang untuk memperbaiki diri sendiri. Dia mengajak kawannya untuk memperlajari latihan bersama-sama dengannya.

Seorang lelaki tua duduk di atas bangku dengan belakang badan menbelakangi pentas. Dia berkata, “Seorang pelajar memberikan dia sedikit bahan-bahan maklumat dan menjelaskan kepadanya tentang Falun Gong, penyebaran luasnya dan penindasannya di China. Dia mengerti lebih banyak dan asyik mengangguk. Dia berasa enggan untuk beredar apabila keluarganya datang menjemput.

Seorang lelaki yang menonton latihan demo untuk satu jam. Dia berkata, “Latihan yang hebat ini patut disebar secara luas!” Dia mengambil banyak bahan-bahan maklumat dengannya untuk berkongsi dengan orang lain.

Aktiviti dua hari itu adalah satu kejayaan!

Versi Cina boleh diperolehi di http://minghui.ca/mh/articles/2009/6/19/203014p.html
Versi Inggeris boleh diperolehi di http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/6/20/108440p.html